Ayla & Elio

  • Adoption Date: September 10, 2022

Mae

  • Adoption Date: November 4, 2022

Peanut

  • Adoption Date: January 26, 2023

Dawsons Spotted Dream (Dawson)

  • Adoption Date: November 30, 2022

Dagny

  • Adoption Date: December 3, 2022

Buddy

  • Adoption Date: September 2, 2022

Brooklyn

  • Adoption Date: October 6, 2022

Atlas

  • Adoption Date: July 31, 2022

Wren

  • Adoption Date: June 10, 2022